Rada gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-01-29 15:43:05

Rada gminy Pacanów

Rada Gminy IV kadencji:
Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Juda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Stanisław Dziekan
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Artur Czub

Radni Rady Gminy Pacanów :
Chmura Zofia
Czapla Jan
Czub Artur
Dziekan Stanisław
Dziekan Zygmunt
Gmyr Bogusław
Juda Zbigniew
Komasara Henryka
Korbaś Stanisław
Łuszcz Jan
Maliga Józef
Nega Andrzej
Nowicki Jan
Wójtowicz Czesław
Zębala Adam

Komisje Rady Gminy:
Komisja Socjalna i Oświaty - przewodniczący:
Bogdan Gmyr

Komisja Rozwoju Gospodarczego - przewodniczący:
Jan Czapla

Komisja Rewizyjna - przewodniczący:
Zygmunt DziekanPowrót