Podatki i opłatyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-12-11 12:01:56

 

Wpłaty zobowiązań podatkowych można dokonać do rąk sołtysa lub na rachunek Urzędu  Nr 86 85170007 0040 0172 0001 w N.B.S. Solec-Zdrój o/Pacanów.
Od niewpłaconego w terminie zobowiązania podatkowego pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

 

 Powrót