Podatki i opłaty lokalneDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-02-26 08:55:51

 
Wpłat podatków można dokonać na następujący rachunek Nr 82 85170007 0040  0400 0172 0073 w N.B.S. Solec-Zdrój o/Pacanów oraz do rąk sołtysa.Od niewpłaconego w terminie zobowiązania podatkowego pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

 

 Powrót