Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 28.04.2003r.

Wersja do druku


Zarządzenie Nr  25/2003
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Najładniejsza i najestetyczniejsza „posesja w miejscowości Pacanów.


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1


Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji   - Alina Woś
2. Członek                 - Roman Syrkiewicz
3. Członek                 - Renata Moussa
4.Członek                  - Jan Łuszcz

§2


Zatwierdza się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3


Zatwierdza się kryteria oceny i punktację w konkursie stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca Wójta
Ryszard Guła

Załączniki

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1225

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-20 11:21:56
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:04:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2009-10-28 12:18:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony