Zarządzenie Nr 24/03 z dnia 18.04.2003r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 24/2003

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 18.04.2003 r.

 

w sprawie regulaminu pracy komisji przeprowadzającej konkurs dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i art. 36a, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się "Regulamin pracy komisji" przeprowadzającej konkursy dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów w:

1. Szkole Podstawowej w Zborówku

2. Szkole Podstawowej w Oblekoniu

3. Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

4. Samorządowym Przedszkolu w Wójczy

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia


 

Wójt Gminy
mgr inż. Henryk Kwas

 

Załączniki

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1202

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-20 11:14:40
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:04:15
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 12:04:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony