Zarządzenie Nr 22/03 z dnia 18.04.2003r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie 22/2003

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 18.04.2003 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zborówku

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i art. 36a, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§1

 

Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zborówku w składzie:

1. Ryszard Gula - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji

2. Maria Witek - przedstawiciel organu prowadzącego

3. Anna Bielaska - przedstawiciel organu prowadzącego

4. Jolanta Maślicha — przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Robert Gwóźdź - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Wiesław Skop - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7. Rybak Dariusz - przedstawiciel rady rodziców

8. Babiarz Mariola - przedstawiciel rady rodziców

9. Kopeć Elżbieta - przedstawiciel rady pedagogicznej

10. Beata Gumuła - przedstawiciel rady pedagogicznej

11.Andrzej Rogoziński - przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Z-ca Wójta

Ryszard Guła

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1279

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-20 11:07:53
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:03:56
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 12:03:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony