Zarządzenie Nr 19/03 z dnia 03.04.2003r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 19/03 
z dnia 03 kwiecień 2003 r.
Wójta Gminy Pacanów

w sprawie zmian w budżecie gminy


Na podstawie art. 30 ustęp 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. , Dz. U. Nr 142 z późn. zmianami/ oraz art. 109, art. 122, art. 124, ust. 1 - 3 oraz art. 128 ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§1


W wyniku zmiany kwot dotacji oraz w celu pełniejszego wykonania budżetu dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych w budżecie gminy na rok 2003 oraz przeniesień w dziale między rozdziałami i paragrafami w szczegółowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 1.

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacanów

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Henryk Kwas

Załącznik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1215

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-20 10:47:57
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:03:25
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 12:03:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony