Zarządzenie Nr 16/03 z dnia 24.03.2003r.

Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/03
Wójta Gminy w Pacanowie
z dnia 24 marca 2003r


w sprawie określania stawki procentowej pierwszej opłaty dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Pacanowie w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego części działki nr 1190/12 za numerem 1190/18 o pow. 0.1237ha i działki nr 1190/17 o pow. 0.8330 ha położonej we wsi Biechów


Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.Nr. 142 z 2001r póz 1591/i art.204 art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jed. z 2000r Dz.U.Nr. 46 poz. 543/oraz o wykonaniu Uchwały Nr 31/94 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29.09.1994r w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ,oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata , uchwała się co następuje;

$1


Określa się stawkę procentową w wysokości 15 % PIERWSZEJ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego we wsi Biechów oznaczonego jako działka nr 1190/18 o pow. 0.1237 ha, działka nr 1190/17 o pow. 0.8330ha przekazanego w użytkowanie wieczyste dla „Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska"

$2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Mgr inż. Henryk Kwas

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1269

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-20 10:34:02
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:02:42
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 12:02:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony