Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 13.02.2003r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 9/03
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 13.02.2003 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu


Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i art. 36a, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje;

§1


Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu w składzie:
1. Guła Ryszard - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji
2. Witek Maria - przedstawiciel organu prowadzącego
3. Bielaska Anna - przedstawiciel organu prowadzącego
4. Jolanta Maślicha - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Robert Gwóźdź - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Wiesław Skop - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Aneta Duda - przedstawiciel rady rodziców
8. Dorota Szymaszek - przedstawiciel rady rodziców
9. Halina Kukuła - przedstawiciel rady pedagogicznej
10. Anna Jędo - przedstawiciel rady pedagogicznej
11. Andrzej Rogoziński - przedstawiciel zakładowych organizacji i związkowych

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Henryk Kwas

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2328

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-19 13:49:17
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 12:01:29
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 12:01:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony