Rejestry, ewidencje, archiwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-12-09 09:05:05

Rejestr pism przychodzących - pok. nr 17, tel. (041) 376-54-03
Rejestr poleceń wyjazdów służbowych - pok. nr 17, tel. (041) 376-54-03
Rejestr upoważnień - pok. nr 17, tel. (041) 376-54-03
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - pok. nr 15, tel. (041) 376-54-03 wew. 26
Rejestr działalności gospodarczej - pok. nr 15, tel. (041) 376-54-03 wew. 26
Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli - pok. nr 11, tel. (041) 376-54-03 wew. 29
Rejestr uchwał Rady Gminy - pok. nr 15, tel. (041) 376-54-03 wew. 26
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy - pok. nr 17, tel. (041) 376-54-03
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy - pok. nr 24, tel. (041) 376-54-03 wew. 13
Rejestr mienia komunalnego - pok. nr 23, tel. (041) 376-54-03 wew. 15
Rejestr wydanych dowodów osobistych - pok. nr 5, tel. (041) 376-54-03 wew. 14

Ewidencja działalności gospodarczej. - pok. nr 15, tel. (041) 376-54-03 wew. 26
Ewidencja skarg i wniosków - pok. nr 17, tel. (041) 376-54-03
Ewidencja ludności - pok. nr 5, tel. (041) 376-54-03 wew. 14
Ewidencja podatkowa - pok. nr 15, tel. (041) 376-54-03 wew. 28

 

 Powrót