Rejestry, ewidencje, archiwa, plan zamówień publicznychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-05-11 11:35:12

Informacja o sposobie udostępniania w poszczególnych pokojach

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lokalizacja w Urzędzie Gminy Pacanów

Rejestr wydanych dowodów osobistych

 

Archiwum zakładowe
Rejestr wyborców
Ewidencja ludności
Rejestr instytucji kultury

Pokój nr 108,
tel. (41) 376-54-03 wew. 35


Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14

 

Księgi USC: zgonu, urodzenia, małżeństwa

Pokój nr 112,
tel. (41) 376-54-03 wew. 36

Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Rejestr kart drogowych autobusu szkolnego ,,Wiciarz"
Rejestr kart drogowych gimbusa

Pokój nr 111,
tel. (41) 376-54-03 wew. 29

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr działalności gospodarczej
Rejestr uchwał Rady Gminy

Pokój nr 106,
tel. (41) 376-54-03 wew. 26

Ewidencja podatkowa

Pokój nr 8
tel. (41) 376-54-03 wew. 28

Dziennik korespondencji
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
Ewidencja skarg i wniosków
Rejestr upoważnień
Rejestr delegacji i poleceń wyjazdów służbowych
Rejestr kart drogowych samochodu służbowego

Pokój nr 101,
tel. (41) 376-54-03

Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Ewidencja dróg

 

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr mienia komunalnego

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 16, 15

 

Pokój nr 206,
tel. (41) 376-54-03 wew. 17

Pokój nr 205,
tel. (41) 376-54-03 wew. 25

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr  208,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 13

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych

Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14
Powrót