Rejestry, ewidencje, archiwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-02-22 11:46:42

Informacja o sposobie udostępniania w poszczególnych pokojach

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lokalizacja w Urzędzie Gminy Pacanów

Rejestr wydanych dowodów osobistych

 

Archiwum zakładowe
Rejestr wyborców
Ewidencja ludności
Księgi USC: zgonu, urodzenia, małżeństwa

Pokój nr 108,
tel. (41) 376-54-03 wew. 35


Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14

 

Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Rejestr kart drogowych autobusu szkolnego ,,Wiciarz"
Rejestr kart drogowych gimbusa

Pokój nr 111,
tel. (41) 376-54-03 wew. 29

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr działalności gospodarczej
Rejestr uchwał Rady Gminy

Pokój nr 106,
tel. (41) 376-54-03 wew. 26

Ewidencja podatkowa

Pokój nr 8,
tel. (41) 376-54-03 wew. 28

Dziennik korespondencji
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
Ewidencja skarg i wniosków
Rejestr upoważnień
Rejestr delegacji i poleceń wyjazdów służbowych
Rejestr kart drogowych samochodu służbowego

Pokój nr 101,
tel. (41) 376-54-03

Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Ewidencja dróg
Rejestr działalności regulowanej

Rejestr mienia komunalnego

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 15

Pokój nr 205,
tel. (41) 376-54-03 wew. 25

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 16

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych

Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14

 Powrót