Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-03-13 11:44:54

Urząd Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

 od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do czwartku.

Piątek jest dniem pracy wewnętrznej
( bez przyjęć interesantów).

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

 

 Wójt

wojt@pacanow.pl 

 

Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12,

41 3765461
pok. nr 103

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

41 376 54 03 wew.27,

pok. nr 104

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich


ug@pacanow.pl


sekretarz@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 102

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych

 

41 376 54 03, wew. 10
pok. nr 101

Biuro obsługi interesanta (parter)

41 376 54 03 wew. 40

parter

Pracownik d.s. kadrowych

41 376 54 03 wew. 23,
pok. nr 105

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

41 376 54 03 wew. 32,

pok. nr 111

Pracownik d.s. organizacyjnych

(stypendia szkolne)

Informatyk

41 376 54 03 wew. 29

pok. nr 204

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

41 376 54 03 wew. 26,
pok. nr 106

Zastępca Kierownika USC – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

41 376 54 56 wew. 14,

pok. nr 109

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

41 376 54 03 wew.36

pok. nr 110

Pracownicy d.s. obywatelskich

(dowody osobiste)

41 376 54 03 wew. 35

pok. nr 108

Referatu Finansowy

skarbnik@pacanow.pl
 
podatki@pacanow.pl


Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

41 376 54 03 wew. 22, 39
pok. nr 6

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej

41 376 54 03 wew. 20,
pok. nr 7

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki)

41 376 54 03 wew.21

pok. nr 202

Pracownicy d.s. podatków i opłat

41 376 54 03 wew.28, 38

41 376 54 55
pok. nr 8

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (Kasa)

41 376 54 03 wew.30,
pok. nr 9

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

inwest@pacanow.pl
ug2@pacanow.pl

Kierownik Referatu

41 376 52 88  wew.13,

 pok. nr 208

Zastępca Kierownika Referatu

41 376 52 88 wew.24,

pok. nr 206

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

41 376 52 88 wew.17,

pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

41 376 52 88 wew.54

pok. nr 203

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

41 376 52 88 wew. 16

pok. nr 203

Pracownik d.s. dróg 

41 376 52 88 wew.15,

pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

41 376 52 88 wew.15,

pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki komunalnej

41 376 52 88 wew.25,
pok. nr 205

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska
rolnictwo@pacanow.pl

Pracownik ds. rolnictwa i ochrony środowiska

41 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 110

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 102

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

 

Kierownik

 

41 376 54 59 wew. 19

pok. nr 1

 

Główny księgowy

 

41 376 54 59 wew. 41

pok. nr 2

Inspektor ds. świadczeń alimentacyjnych
i administracyjnych

Pielęgniarka psychiatryczna

41 376 54 59 wew. 42

pok. nr 3

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych

Pracownicy socjalni

41 376 54 59 wew. 31

pok. nr 4

Pracownicy socjalni

41 376 54 59 wew. 43, 44

pok. nr 5

 

Urząd Gminy Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

tel. 41 3765403 Sekretariat

41 3765456 USC, 41 3765288 Inwestycje, 41 3765455 Podatki, 41 3765461 Wójt

41 3765459 GOPS

fax. 41 3765980

www.pacanow.plPowrót