Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-03-01 08:48:57

 

Urząd Gminy w Pacanowie

jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do czwartku.
Piątek jest dniem pracy wewnętrznej ( bez przyjęć interesantów).
 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskichsekretarz@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 17

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych

(41) 376 54 03,
pok. nr 17

Pracownik d.s. kadrowych

41 376 54 03 wew. 32,
pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

41 376 54 03 wew. 29,
pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych

Informatyk

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

41 376 54 03 wew. 26,
pok. nr 15

Pracownik d.s. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika USC

41 376 54 03 wew. 14,

pok. nr 5

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

Pracownik d.s. obywatelskich

Pracownik d.s. obywatelskich -1/2 etatu

Kierowcy 2 ¾ etatu

Sprzątaczki 1 etat

Konserwator 0,5 etatu

 

Referatu Finansowy

skarbnik@pacanow.pl 

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

41 376 54 03 wew. 22,
pok. nr 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

41 376 54 03 wew. 20,
pok. 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

Pracownik d.s. podatków i opłat – 2 etaty,

41 376 54 03 wew.28,
pok. nr 15

Pracownik d.s. księgowości podatkowej,

Pracownik d.s. finansowych.

41 376 54 03 wew.30,
pok. nr 14

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

inwest@pacanow.pl
ug2@pacanow.pl

Kierownik Referatu

41 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

41 376 54 03 wew.15,
pok. nr 24

Pracownik d.s. inwestycji i pozyskiwania  środków unijnych,

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

41 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s. dróg 
Pracownik d.s.gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

Urząd Stanu Cywilnego
usc@pacanow.pl

Kierownik – Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12,
pok. nr 17

Samodzielne stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska

41 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 10

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 17

 
 

 Powrót