Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-01-08 12:57:34

 

Urząd Gminy w Pacanowie

jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.15 do 15.15Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów 

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik referatu- Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 17

Pracownik d.s. organizacyjnych /sekretariat/

(041) 376 54 03,
pok. nr 17

Pracownik d.s. kadrowych

(041) 376 54 03 wew. 32, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

(041) 376 54 03 wew. 29, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych /pomoc materialna dla uczniów/

Informatyk

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

(041) 376 54 03 wew. 26, pok. nr 15

Pracownik d.s. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika USC

(041) 376 54 03 wew. 14,

pok. nr 5

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

Pracownik d.s. obywatelskich

Referat Finansowy

 

Kierownik referatu- Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 22, pok. nr 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

(041) 376 54 03 wew. 20, pok. 13

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

Pracownik d.s. księgowości budżetowej /oświata/

(041) 376 54 03 wew.23,

pok. nr 23

Pracownik d.s. księgowości budżetowej /płace/

Pracownik d.s. księgowości budżetowej

Pracownik d.s. podatków i opłat – 2 etaty,

(041) 376 54 03 wew.28,
pok. nr 15

Pracownik d.s. księgowości podatkowej,

Pracownik d.s. finansowych.

(041) 376 54 03 wew.30,
pok. nr 14

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

(041) 376 54 03 wew.15,
pok. nr 24

Pracownik d.s. inwestycji i pozyskiwania  środków unijnych,

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

(041) 376 54 03 wew.13,
pok. nr 25

Pracownik d.s. dróg i gospodarki wodnej.

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik – Wójt Gminy

(041) 376 54 03 wew.12,
pok. nr 17

Samodzielne stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska

(041) 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 10

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Sekretarz Gminy

(041) 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 17

 Powrót