Organizacja urzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-03-12 09:57:15


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów 

Nazwa referatu

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Referat Organizacyjny


Kierownik referatu- Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 12,
pok. nr 19

Pracownik d.s. organizacyjnych /sekretariat/

(041) 376 54 03,
pok. nr 17

Pracownik d.s. kadrowych

(041) 376 54 03 wew. 32, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

(041) 376 54 03 wew. 29, pok. nr 11

Pracownik d.s. organizacyjnych /pomoc materialna dla uczniów/

Informatyk

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

(041) 376 54 03 wew. 26, pok. nr 15

Referatu Finansowy

 

Kierownik referatu- Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 22,
pok. nr 13

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej

(041) 376 54 03 wew. 20, pok. nr 13

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej /oświata/

(041) 376 54 03 wew. 23,

pok. nr 22

Pracownik d.s. księgowości budżetowej /płace/

Pracownicy d.s. podatków i opłat

(041) 376 54 03 wew. 28,
pok. nr 15

Pracownik d.s. księgowości podatkowej

Pracownik d.s. finansowych

(041) 376 54 03 wew. 30,
pok. nr 14

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 13,
pok. nr 24

Pracownicy d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

(041) 376 54 03 wew. 15,
pok. nr 23

Pracownik d.s. gospodarki  mieniem komunalnym

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

(041) 376 54 03 wew. 13,
pok. nr 24

Pracownik d.s. dróg i gospodarki wodnej

Referat Obywatelski

 

- Kierownik referatu - jest równocześnie kierownikiem USC

Kierownik Referatu

(041) 376 54 03 wew. 14,

pok. nr 5

Pracownik d.s. ewidencji ludności

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

Pracownik d.s. obywatelskich

Samodzielne stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska

(041) 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 10

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
-
Sekretarz Gminy

(041) 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 17

 

 Powrót