Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-01-15 08:15:45

Urząd Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12, pok. nr 103

wojt@pacanow.pl

----------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC 41 376 54 56 wew. 14, pok. nr 109

usc@pacanow.pl

----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy

41 376 54 03 wew.27, pok. nr 104

----------------------------------------------------------

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy 41 376 54 03 wew. 11, pok. nr 102

sekretarz@pacanow.pl

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03, wew. 10 pok. nr 101

ug@pacanow.pl

Pracownik d.s. kadr i płac 41 376 54 03 wew. 23, pok. nr 105

kadry@pacanow.pl

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy 41 376 54 03 wew. 26, pok. nr 106

edg@pacanow.pl

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty 41 376 54 03 wew. 32, pok. nr 111

oswiata@pacanow.pl

Pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

oswiata@pacanow.pl

Informatyk 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204


Pracownik d.s. obywatelskich (dowody osobiste) 41 376 54 03 wew. 35 pok. nr 108

Pracownik d.s. obywatelskich (ewidencja ludności) 41 376 54 56 wew. 14, pok. nr 109

usc@pacanow.pl

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej 41 376 54 03 wew.36, pok. nr 110

oc@pacanow.pl

Biuro obsługi interesanta (parter) 41 376 54 03 wew. 40 parter

Sprzątaczki, konserwator, kierowcy 

----------------------------------------------------------

Referatu Finansowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy 41 376 54 03 wew. 22, 39 pok. nr 6

skarbnik@pacanow.pl 

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej 41 376 54 03 wew. 20, pok. nr 7

ksiegowosc@pacanow.pl

Pracownicy d.s. podatków i opłat  41 376 54 03 wew. 28, 38 lub 41 376 54 55 wew. 28, 38,  pok. nr 8

podatki@pacanow.pl

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki) 41 376 54 03 wew. 21

pok. nr 2

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczanie opłat za śmieci) 41 376 54 03 wew.30, pok. nr 9

----------------------------------------------------------

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu 41 376 54 03  wew.13, pok. nr 208

inwest@pacanow.pl
Zastępca Kierownika Referatu 41 376 54 03   wew.24, pok. nr 206

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych 41 376 54 03 wew.17, pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej 41 376 54 03 wew. 16 pok. nr 207

ug2@pacanow.pl

Pracownik d.s. dróg 41 376 54 03  wew.15, pok. nr 207

drogi@pacanow.pl

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 41 376 54 03 wew.15, pok. nr 207

odpady@pacanow.pl
Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym 41 376 54 03 wew.25, pok. nr 205
nieruchomosci@pacanow.pl

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej 41 376 54 03 wew.54 pok. nr 203
gk@pacanow.pl

Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych

----------------------------------------------------------

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 18, pok.nr 110 rolnictwo@pacanow.pl

 

 

 Powrót