Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-07-24 09:02:48

Urząd Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12, pok. nr 103

wojt@pacanow.pl

----------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC 41 376 54 56 wew. 14, pok. nr 109

usc@pacanow.pl

----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy

41 376 54 03 wew.27, pok. nr 104

----------------------------------------------------------

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy 41 376 54 03 wew. 11, pok. nr 102

sekretarz@pacanow.pl

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03, wew. 10 pok. nr 101

ug@pacanow.pl

Pracownik d.s. kadr i płac 41 376 54 03 wew. 23, pok. nr 105

kadry@pacanow.pl

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty 41 376 54 03 wew. 32, pok. nr 111

oswiata@pacanow.pl

Pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

oswiata@pacanow.pl

Informatyk 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy 41 376 54 03 wew. 26, pok. nr 106

edg@pacanow.pl

Pracownik d.s. obywatelskich (dowody osobiste) 41 376 54 03 wew. 35 pok. nr 108

Pracownik d.s. obywatelskich (ewidencja ludności) 41 376 54 56 wew. 14, pok. nr 109

usc@pacanow.pl

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej 41 376 54 03 wew.36, pok. nr 110

oc@pacanow.pl

Biuro obsługi interesanta (parter) 41 376 54 03 wew. 40 parter

----------------------------------------------------------

Referatu Finansowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy 41 376 54 03 wew. 22, 39 pok. nr 6

skarbnik@pacanow.pl 

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej 41 376 54 03 wew. 20, pok. nr 7

ksiegowosc@pacanow.pl

Pracownicy d.s. podatków i opłat 41 376 54 03 wew.28, 38 41 376 54 55 pok. nr 8

podatki@pacanow.pl

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki) 41 376 54 03 wew.21

pok. nr 2

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczanie opłat za śmieci) 41 376 54 03 wew.30, pok. nr 9

----------------------------------------------------------

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu 41 376 54 03  wew.13, pok. nr 208

inwest@pacanow.pl
Zastępca Kierownika Referatu 41 376 54 03   wew.24, pok. nr 206

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych 41 376 54 03 wew.17, pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej 41 376 54 03 wew. 16 pok. nr 207

ug2@pacanow.pl

Pracownik d.s. dróg 41 376 54 03  wew.15, pok. nr 207

drogi@pacanow.pl

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 41 376 54 03 wew.15, pok. nr 207

odpady@pacanow.pl
Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym 41 376 54 03 wew.25, pok. nr 205
nieruchomosci@pacanow.pl

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej 41 376 54 03 wew.54 pok. nr 203
gk@pacanow.pl
Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych

----------------------------------------------------------

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 18, pok.nr 110 rolnictwo@pacanow.pl

 

 Powrót