Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-11-26 07:49:27

Urząd Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników Urzędu Gminy
odbywają się w czasie pracy Urzędu od poniedziałku do czwartku.

Piątek jest dniem pracy wewnętrznej
( bez przyjęć interesantów).

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pacanów

 

Stanowisko

Nr telefonu /
nr pokoju

Wójt

wojt@pacanow.pl

 

Wójt Gminy

41 376 54 03 wew.12,

pok. nr 103

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

41 376 54 03 wew.27,

pok. nr 104

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich


ug@pacanow.pl


sekretarz@pacanow.pl
kadry@pacanow.pl

oswiata@pacanow.pl
edg@pacanow.pl
oc@pacanow.pl
usc@pacanow.pl

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,
pok. nr 102

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych

 

41 376 54 03, wew. 10
pok. nr 101

Biuro obsługi interesanta (parter)

41 376 54 03 wew. 40

parter

Pracownik d.s. kadrowych

41 376 54 03 wew. 23,
pok. nr 105

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty

41 376 54 03 wew. 32,

pok. nr 111

Pracownik d.s. organizacyjnych

Informatyk

41 376 54 03 wew. 29

pok. nr 204

Pracownik d.s. obsługi Rady Gminy

41 376 54 03 wew. 26,
pok. nr 106

Zastępca Kierownika USC – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

41 376 54 56 wew. 14,

pok. nr 109

Pracownik d.s. obronnych i Obrony Cywilnej

41 376 54 03 wew.36

pok. nr 110

Pracownik d.s. obywatelskich

(dowody osobiste)

41 376 54 03 wew. 35

pok. nr 108

Pracownik d.s. obywatelskich

 

Referatu Finansowy

skarbnik@pacanow.pl
 
podatki@pacanow.pl
ksiegowosc@pacanow.pl


Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

41 376 54 03 wew. 22, 39
pok. nr 6

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej

41 376 54 03 wew. 20,
pok. nr 7

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki)

41 376 54 03 wew.21

pok. nr 2

Pracownicy d.s. podatków i opłat

41 376 54 03 wew.28, 38

41 376 54 55
pok. nr 8

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczanie opłat za śmieci)

41 376 54 03 wew.30,
pok. nr 9

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

inwest@pacanow.pl
ug2@pacanow.pl

odpady@pacanow.pl
drogi@pacanow.pl
nieruchomosci@pacanow.pl

gk@pacanow.pl

Kierownik Referatu

41 376 54 03    wew.13,

pok. nr 208

Zastępca Kierownika Referatu

41 376 54 03   wew.24,

pok. nr 206

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych

41 376 54 03 wew.17,

pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki przestrzennej

41 376 54 03   wew. 16

pok. nr 207

Pracownik d.s. dróg

41 376 54 03  wew.15,

pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

41 376 54 03   wew.15,

pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym

41 376 54 03   wew.25,
pok. nr 205

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej

41 376 54 03   wew.54

pok. nr 203

Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych

 

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska
rolnictwo@pacanow.pl

Pracownik ds. rolnictwa i ochrony środowiska41 376 54 03 wew. 18,

pok. nr 110

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretarz Gminy

41 376 54 03 wew. 11,

pok. nr 102

 

 

Urząd Gminy Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

 

tel. 41 3765403, 41 3765288, 41 3765461  Sekretariat

fax. 41 3765980

 

                          41 3765456 USC, 
                              41 3765455 Podatki,

                          41 3765459 GOPS

 

www.pacanow.plPowrót