OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-09-30 14:02:55 Ogłoszenie o naborze

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich

2016-09-16 14:09:12 Ogłoszenie o naborze

podinspektora ds. obywatelskich w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze ½ etatu. więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2016-03-31 08:45:54 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby
więcej»

Ogłoszenie o naborze

2016-03-10 07:56:18 Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
więcej»

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2015-12-30 12:55:05 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-12-01 13:14:17 Ogłoszenie o naborze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została
Pani Justyna Rogala zamieszkała w Niegosławicach. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2015-12-01 10:01:55 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów – pełny wymiar czasu pracy. więcej»

Rekrutacja na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-11-10 12:04:05 Ogłoszenie o naborze

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarza. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2015-06-25 14:17:53 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie więcej»