Pismo WZT_I_8050_6_4_2018

2018-09-04 13:38:02 Ogłoszenia

Pismo_WZT_I_8050_6_4_2018.PDF więcej»

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018

2018-09-04 08:41:11 Ogłoszenia

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018 więcej»

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

2018-08-31 07:57:45 Ogłoszenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-08-31 07:49:43 Ogłoszenia

KR.ZUZ.4.421.33.2018.JR/4330 więcej»

Zarządzenie nr 118/2018

2018-08-31 07:02:32 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-08-27 14:38:49 Ogłoszenia

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów z dnia 24 sierpnia 2018 r.

2018-08-24 13:17:26 Ogłoszenia

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.:
więcej»

Zarządzenie Nr 116/18

2018-08-24 13:13:37 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej»

Regulamin PSZOK w ZGOK w Rzędowie

2018-08-21 09:53:47 Ogłoszenia

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie więcej»

Ogłoszenie - wynik konkursu

2018-08-08 11:10:38 Ogłoszenia

Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów więcej»