Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019 r.

2019-08-23 11:49:59 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019r

2019-08-22 12:50:23 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019r

2019-08-22 12:48:21 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019r

2019-08-22 12:45:40 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie BUŚ.6220.14.2016

2019-08-22 07:10:47 Ogłoszenia

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-07-31 10:58:42 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. obowiązującej od 1 maja 2019r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-07-26 14:50:56 Ogłoszenia

Przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16 więcej»

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:52:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży więcej»

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019

2019-07-12 12:49:39 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:47:27 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»