Informacja o wyniku naboru

2018-05-02 13:02:55 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinsp. ds. podatków

Pacanów, dnia 2018.04.30.INFORMACJA O WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO NABORU

na wolne  stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy Pacanów 


Wójt Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została  Pani Sylwia Pawłowska zam. Sroczków 

 Uzasadnienie:

Pani Sylwia Pawłowska spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje zapewniające prawidłową realizację obowiązków na stanowisku podinspektor ds. podatków i opłat.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: