INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2018-03-09 14:53:47 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów


Wójt Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została Pani Ewelina Czech zam. Karsy Małe. 

Uzasadnienie:

Pani Ewelina Czech spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, w szczególności w zakresie wykształcenia i stażu pracy. Posiada niezbędną wiedzę i predyspozycje rokujące prawidłową realizację obowiązków na stanowisku inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: