Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2018-01-09 11:00:10 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Znak: ROŚ.6220.18.2017

Pacanów, 08.01.2018r

  

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

                                              

Zawiadamiam

 

że w dniu 05.01.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 73, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Inwestora PZE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rataje Karskie 66, 28-133 Pacanów.

W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110
w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        postanowieniem ROŚ.6220.18.2017 z dnia 08.01.2018r

-        opinią sanitarna z dnia 21.11.2017r znak: SE.V-4470/62/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

-        opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.261.2017.JT.2 z dn. 03.01.2018r.,

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sroczków

 

WÓJT GMINY PACANÓW

MGR WIESLAW SKOP

 

 

Zobacz również: