Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-10-21 11:04:20 Ogłoszenia

Zadanie 1- Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego. Zadanie 2- Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie na działkach o nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 w obrębie 0014, jednostka Pacanów.

OBWIESZCZENIE

Zobacz również: