Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2016-10-19 12:13:46 Ogłoszenia

rewitalizacja

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Pacanów

informuje o terminie spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

 

Wójt Gminy Pacanów działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o terminie spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Pacanów i osobami zainteresowanymi. Celem konsultacji będzie omówienie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października (środa) o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Pacanów. Spotkanie to poprowadzi firma Future Green Innovations S.A.

 

 

>> plakat <<

Zobacz również: