Informacja o przesunięciu terminu konsultacji społecznych

2016-09-16 14:45:37 Ogłoszenia

projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Wójt Gminy Pacanów informuje o przesunięciu konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 26 października 2016 r. w następującej formie:
1. Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pacanów. 
2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej, z wykorzystaniem fiszki projektowej.
3. Ankietyzacji mieszkańców Gminy. 

Termin spotkania, ankiety oraz fiszka projektowa będą dostępne od dnia 26 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Wypełnione formularze, ankiety należy dostarczyć do dnia 26.10.2016 r.:
a. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl ,
b. Drogą pocztową na adres ul. Podole 60, 30-394 Kraków, skr. 62.

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: