Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2016-04-01 13:55:01 Ogłoszenia

na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ujęcia wody Wójeczka

Pacanów, dnia: 01.04.2016r.

Znak: RK. 271.2.2016

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

 

Gmina Pacanów informuje iż postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ujęcia wody Wójeczka” zostało unieważnione z uwagi na fakt że złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ Wiesław Skop

Zobacz również: