Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2016-03-31 08:45:54 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń socjalnych Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie – 2 osoby

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje,
że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrane zostały:
1) Pani Ewa Kućmierz - Gawron zam. Kółko Żabieckie
2) Pani Anna Pitkiewicz zam. Rataje Słupskie

Uzasadnienie:

Pani Ewa Kućmierz - Gawron i Pani Anna Pitkiewicz spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały wiedzę z wymaganych zagadnień i predyspozycje do właściwej realizacji obowiązków na stanowisku objętym naborem.


Kierownik GOPS w Pacanowie
mgr Edward Wojniak

Zobacz również: