Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2015-12-30 12:55:05 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów

Wójt Gminy Pacanów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Krystian Żak zam. Pacanów. 

Uzasadnienie:

Pan Krystian Żak spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, w szczególności w zakresie wykształcenia i stażu pracy. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje zapewniające prawidłową realizację obowiązków na stanowisku inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: