INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-12-01 13:14:17 Ogłoszenie o naborze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Justyna Rogala zamieszkała w Niegosławicach.

Uzasadnienie:
Wybrana spośród 37 złożonych ofert pracy - Pani Justyna Rogala - spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się dobrą znajomością przedstawionych zagadnień określonych w ogłoszeniu i pozytywnie przeszła rozmowy kwalifikacyjne.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie
Anna Szcześniak

Zobacz również: