Rekrutacja na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

2015-11-10 12:04:05 Ogłoszenie o naborze

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarza.

1. Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, licencjat lub podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, wyższe pedagogiczne, wyższe filologiczne.
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
- biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
- umiejętność pracy z dziećmi
- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, dyspozycyjność
- wiedza z zakresu pracy w bibliotece,
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa,
- otwartość na ustawiczne dokształcanie,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny skierowany do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie,
- CV,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.Warunki pracy:
Przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2016 r. (możliwa praca zmianowa). Umowa na rok z możliwością przedłużenia na czas określony.
Tryb pracy: etat (40h/tygodniowo)

4. Zakres obowiązków:
- opracowywanie formalne i rzeczowe księgozbioru,
- praca przy udostępnianiu zbiorów.
- koordynacja dodatkowych zajęć organizowanych przez Bibliotekę
- reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
- udział w pozyskiwaniu środków finansowych

Pełną dokumentację prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko bibliotekarza 

Termin składania zgłoszeń upływa 26 listopada 2016r.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 30 listopada 2015r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GBP.


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie
Anna Szcześniak

Zobacz również: