Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59

 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pacanowie

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

tel. bezpośrednio (41) 376 54 59

lub tel. poprzez centrale urzędu (41) 376 54 03 wew. 19 kierownik,
wew. 31 pracownicy socjalni,
                     wew. 41 księgowa i fundusz alimentacyjny,
                                            wew. 42 świadczenia rodzinne, becikowe, pielęgnacyjne,
wew. 44 pracownicy socjalni


Zobacz również: