Oferta realizacji zadania publicznego

2015-07-08 10:08:10 Ogłoszenia

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywnych form wypoczynku, prowadzenie stałych form działań w tym zakresie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi .

>>OFERTA<<

Zobacz również: