informacja

2013-01-11 08:04:23 Ogłoszenia

dotycząca likwidacji kasy

Urząd Gminy w Pacanowie informuje, że w związku z przejściem na system elektronicznej obsługi bankowej zaistniała konieczność likwidacji KASY.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2013 roku wszystkie wpłaty będą mogły być dokonywane wyłącznie w banku na konto Urzędu Gminy nr 82851700070040040001720073, a wypłaty na wskazany rachunek bankowy.

Od wpłat dokonywanych na konto Urzędu Gminy NBS Solec Zdrój O/ Pacanów nie będzie pobierał  prowizji.


Zobacz również: