Wniosek o udzielenie dotacji

2021-07-15 11:55:17 Ogłoszenia

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Nazwa zabytku : Kościół Parafialny pw. Św. Idziego w Zborówku

 

> WNIOSEK<

 

 

 


Zobacz również: