Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu na reaalizacje zadania publicznego

2021-02-24 10:47:06 Ogłoszenia

,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2021 R.”

                                                                                                                              Pacanów dnia: 19.02.2021 r.

 

 OGŁOSZENIE

WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2021 R.”

 

 

LP.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji (zł)

Wysokość całości zadania (zł

Kwota dofinansowania (zł)

Ilość punktów

 

 

1.

Gminny Klub Sportowy GLKS ,,Zorza Tempo”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2021 roku.

70 000,00 zł

76 300,00

70 000,00 zł

100

2.

Stowarzyszenie Szachowe  Szach-Mat w Radomyślu Wielkim

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2021 roku.

3 000,00 zł

3 500,00

0,00 zł

40

 

 

Z oferentem który zdobył najwyższą liczbę punktów zostanie podpisanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.                                                                                              

 

                                                                                                       

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: