Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-11-27 07:15:31 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. obowiązującej od 1 listopada 2019r.

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r.

obowiązującej od 1 listopada 2019r.

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

668,67 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

 

131

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

606,90 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

 

 

45,67

   

 

Zobacz również: