Zmiana rachunku bankowego na który należy przekazywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-10-07 08:54:00 Ogłoszenia

Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o wpłacanie na nowy numer rachunku bankowego: NBS Solec-Zdrój O/Pacanów, Nr rachunku: 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213

Wpłaty dokonane na poprzedni rachunek bankowy zostaną przeksięgowane.

Zobacz również: