Zarządzenie Nr 98/2019

2019-10-02 07:40:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku

Zarządzenie nr 98/2019


Zobacz również: