INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

2019-07-10 09:24:23 Ogłoszenia

                                                                                                                               Pacanów dnia: 10.07.2019 r.

 

  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

Wyniku otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego pn.  ,, Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów” , Komisja na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. dokonała otwarcia i weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, a także dokonała merytorycznej oceny ofert na realizację  powyższego zadania publicznego Gminy Pacanów w 2019 roku.

Na realizację zadania  publicznego ,, Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów” przewidziano w budżecie gminy Pacanów kwotę 5 000,00 zł, kolejne 5000,00 zł pochodzi z budżetu Powiatu Buskiego.

W dniu 2606.2019 r. do Urzędu Gminy w Pacanowie wpłynęła 1 oferta:

 

 

LP.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

 

1.

Świętokrzyski Bank Żywności

Al. 3-go Maja 73

27-400 Ostrowiec Św.

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów

10 000,00 zł

 

  

 

 

 

 

Z ww oferentem zostanie podpisana umowa o wsparcie na realizacje zadania publicznego


Zobacz również: