Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2019-02-25 08:40:49 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została  Pani Agnieszka Żurek zam. Pacanów. 

Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Żurek spełnia wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku podinspektor ds. księgowości budżetowej.
 

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: