Zarządzenie Nr 124/2018

2018-09-21 13:45:45 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

 

>> treść zarządzenia<<

 

Zobacz również: