Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-19 11:20:37 Ogłoszenia

o wezwaniu do dodatkowych zgłoszęń w okręgu wyborczym nr 14

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej

w Pacanowie

z dnia 19 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 r. – Kodeks wyborczy  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000) podaje się do wiadomości publicznej, co następuje:

1. W wyborach do Rady Gminy w Pacanowie w okręgu wyborczym nr 14 (Żabiec), w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych.

2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 14(Żabiec), w terminie do dnia 24 września 2018 r.

3. Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie (budynek Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów):

dnia 19 września 2018 r. (środa) w godz. od 12.00 do 14.00                     

dnia 20 września 2018 r. (czwartek) w godz. od 12.00 do 14.00

dnia 21 września 2018 r. (piątek) w godz. od 12.00 do 14.00

dnia 24 września 2018 r. (poniedziałek) w godz. od 12.00 do 14.00.                                                                                 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

/-/ Dariusz Szczepaniak

Zobacz również: