Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 403

Data publikacji: 2015-01-12 13:43:28

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonych.

Treść przetargu:

                                                                                                               Pacanów 12.01.2015r.

 

IGPM.7031.3.2015
        

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonych.

- Ø 500x1000 – 60 szt

Miejsce dostawy : Baza  Słupia , 28-133 Pacanów

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

marzec 2015

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 31.01.2015 r do godz. 15.00  w sekretariacie  w formie pisemnej lub faxem na nr                        (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-         cenę brutto za 1 szt kręgu Ø500x1000

 

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn

                                                                     

 

 

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 940
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-12 13:43:28
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-01-12 13:43:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu