Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 396

Data publikacji: 2014-12-05 11:40:43

Przedmiot: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów”

Treść przetargu:

Pacanów, dnia 05.12.2014r.

Znak sprawy: IGPM.271.6.2014

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów”

 

 

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1, pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 645
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-12-05 11:40:43
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-12-05 11:40:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu