w 2020 roku

Załączone pliki:
20200211_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 570.838 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:26:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź
20200211a_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211a_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 396.573 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:35:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacje z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź
20200211b_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211b_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 240.138 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:37:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź
20200211c_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211c_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 328.9 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:41:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź
20200211d_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211d_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 257.353 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:44:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź
20200211e_Interpelacje_i_odpowiedzi (20200211e_Interpelacje_i_odpowiedzi.pdf - 330.363 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 09:46:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. i odpowiedź

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl