Rok 2020
Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2020

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVIII/105/20 (2020_uchwala_105.PDF - 569.343 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:15:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/106/20 (2020_uchwala_106.PDF - 1059.521 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
Uchwała Nr XVIII/107/20 (2020_uchwala_107.pdf - 1451.936 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/108/20 (2020_uchwala_108.PDF - 188.836 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:18:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XVIII/109/20 (2020_uchwala_109.pdf - 132.227 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:19:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
Uchwała Nr XVIII/110/20 (2020_uchwala_110.PDF - 57.27 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:32:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby
Uchwała Nr XVIII/111/20 (2020_uchwala_111.PDF - 55.581 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:46:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 5 w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow. 0.98 ha położonej w Karsach Dolnych
Uchwała Nr XVIII/112/20 (2020_uchwala_112.PDF - 54.73 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:47:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XVIII/113/20 (2020_uchwala_113.PDF - 51.26 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:49:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oblekoniu w formie przetargu nieograniczonego
Uchwała Nr XIX/114/20 (2020_uchwala_114.PDF - 63.081 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:28:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku toalety publicznej - ustęp ogólnodostępny wraz z działką 1396/2 położonej w Pacanowie na okres 20 lat
Uchwała Nr XIX/115/20 (2020_uchwala_115.pdf - 1074.025 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:30:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/116/20 (2020_uchwala_116.pdf - 544.502 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:36:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2020r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl