Rok 2020
Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2020


Załączone pliki
2020_uchwala_105.PDFUchwała Nr XVIII/105/20 (2020_uchwala_105.PDF - 569.343 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:15:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok
2020_uchwala_106.PDFUchwała Nr XVIII/106/20 (2020_uchwala_106.PDF - 1059.521 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_107.pdfUchwała Nr XVIII/107/20 (2020_uchwala_107.pdf - 1451.936 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:16:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_108.PDFUchwała Nr XVIII/108/20 (2020_uchwala_108.PDF - 188.836 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:18:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2020_uchwala_109.pdfUchwała Nr XVIII/109/20 (2020_uchwala_109.pdf - 132.227 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:19:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2020_uchwala_110.PDFUchwała Nr XVIII/110/20 (2020_uchwala_110.PDF - 57.27 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:32:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby
2020_uchwala_111.PDFUchwała Nr XVIII/111/20 (2020_uchwala_111.PDF - 55.581 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:46:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 5 w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow. 0.98 ha położonej w Karsach Dolnych
2020_uchwala_112.PDFUchwała Nr XVIII/112/20 (2020_uchwala_112.PDF - 54.73 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:47:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2020_uchwala_113.PDFUchwała Nr XVIII/113/20 (2020_uchwala_113.PDF - 51.26 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 08:49:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oblekoniu w formie przetargu nieograniczonego
2020_uchwala_114.PDFUchwała Nr XIX/114/20 (2020_uchwala_114.PDF - 63.081 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:28:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku toalety publicznej - ustęp ogólnodostępny wraz z działką 1396/2 położonej w Pacanowie na okres 20 lat
2020_uchwala_115.pdfUchwała Nr XIX/115/20 (2020_uchwala_115.pdf - 1074.025 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:30:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_116.pdfUchwała Nr XIX/116/20 (2020_uchwala_116.pdf - 544.502 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 11:36:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2020r.
2020_uchwala_117.PDFUchwała Nr XX/117/20 (2020_uchwala_117.PDF - 2003.677 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_118.pdfUchwała Nr XX/118/20 (2020_uchwala_118.pdf - 2073.11 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:16:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2020_uchwala_119.pdfUchwała Nr XX/119/20 (2020_uchwala_119.pdf - 1018.898 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:16:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2020_uchwala_120.pdfUchwała Nr XX/120/20 (2020_uchwala_120.pdf - 859.743 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:17:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
2020_uchwala_121.PDFUchwała Nr XX/121/20 (2020_uchwala_121.PDF - 96.018 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:19:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby
2020_uchwala_122.PDFUchwała Nr XX/122/20 (2020_uchwala_122.PDF - 120.707 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:20:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Pacanowie na działce 1292 na czas nieokreślony na rzecz OSP w Pacanowie
2020_uchwala_123.PDFUchwała Nr XX/123/20 (2020_uchwala_123.PDF - 130.298 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 r. projektu pn..1. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów-do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m". 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 długości 373m".
2020_uchwala_124.pdfUchwała Nr XX/124/20 (2020_uchwala_124.pdf - 117.549 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:25:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”
2020_uchwala_125.pdfUchwała Nr XX/125/20 (2020_uchwala_125.pdf - 259.137 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:25:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego ,,Stadionu GLKS Tempo Pacanów„ stanowiącego własność Miasta i Gminy Pacanów
2020_uchwala_126.PDFUchwała Nr XX/126/20 (2020_uchwala_126.PDF - 920.923 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:28:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2020_uchwala_127.pdfUchwała Nr XX/127/20 (2020_uchwala_127.pdf - 1347.531 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 10:29:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2020_uchwala_128.PDFUchwała Nr XXI/128/20 (2020_uchwala_128.PDF - 85.486 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:05:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania
2020_uchwala_129.pdfUchwała Nr XXI/129/20 (2020_uchwala_129.pdf - 4676.841 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:05:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r.
2020_uchwala_130.pdfUchwała Nr XXI/130/20 (2020_uchwala_130.pdf - 114.695 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:06:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2019 r.
2020_uchwala_131.PDFUchwała Nr XXI/131/20 (2020_uchwala_131.PDF - 650.737 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:07:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_132.pdfUchwała Nr XXI/132/20 (2020_uchwala_132.pdf - 847.207 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:08:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok.
2020_uchwala_133.PDFUchwała Nr XXII/133/20 (2020_uchwala_133.PDF - 352.634 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:32:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2020_uchwala_134.pdfUchwała Nr XXII/134/20 (2020_uchwala_134.pdf - 2400.385 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:33:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2020 rok.
2020_uchwala_135.PDFUchwała Nr XXII/135/20 (2020_uchwala_135.PDF - 53.953 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:34:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
2020_uchwala_136.pdfUchwała Nr XXII/136/20 (2020_uchwala_136.pdf - 113.417 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:35:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacanów, na rok szkolny 2020/2021

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl