w 2020 roku
podpisane w 2020 roku

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/2020 (ZAR_1_2020.PDF - 132.501 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 2/2020 (ZAR_2_2020.PDF - 142.128 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:44:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2020 roku
Zarządzenie Nr 2/2020 (ZAR_3_2020.PDF - 91.579 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:45:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 4/2020 (ZAR_4_2020.PDF - 294.277 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:47:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku
Zarządzenie Nr 5/2020 (ZAR_5_2020.PDF - 480.873 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 08:48:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 6/2020 (ZAR_6_2020.PDF - 67.61 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 09:19:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów (załącznik w UMiG)
Zarządzenie Nr 7/2020 (ZAR_7_2020.PDF - 203.056 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:14:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 8/2020 (ZAR_8_2020.pdf - 307.602 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 07:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
Zarządzenie Nr 9/2020 (ZAR_9_2020.PDF - 72.008 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 10/2020 (ZAR_10_2020.PDF - 73.381 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:18:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie
Zarządzenie Nr 11/2020 (ZAR_11_2020.PDF - 72.923 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:20:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich
Zarządzenie Nr 12/2020 (ZAR_12_2020.PDF - 73.013 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:21:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie
Zarządzenie Nr 13/2020 (ZAR_13_2020.PDF - 461.454 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 r."
Zarządzenie Nr 14/2020 (ZAR_14_2020.PDF - 324.649 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:10:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 15/2020 (ZAR_15_2020.PDF - 1088.687 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:11:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 16/2020 (ZAR_16_2020.PDF - 713.302 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:14:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie obejmującym obszar miasta Pacanów
Zarządzenie Nr 17/2020 (ZAR_17_2020.pdf - 2932.85 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 18/2020 (ZAR_18_2020.PDF - 148.385 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 19/2020 (ZAR_19_2020.PDF - 279.825 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. "Dożynki Gminne Pacanów 2020"
Zarządzenie Nr 20/2020 (ZAR_20_2020.PDF - 112.459 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:30:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zarządzenie Nr 21/2020 (ZAR_21_2020.PDF - 110.258 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 13:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 22/2020 (ZAR_22_2020.pdf - 764.461 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:03:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia merytorycznego oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom", w trybie "małego grantu" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele, zdrowy duch - cykl zajęć prozdrowotnych i prosportowych dla mieszkańców miasta i gminy Pacanów"
Zarządzenie Nr 23/2020 (ZAR_23_2020.pdf - 198.484 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:04:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej
Zarządzenie Nr 24/2020 (ZAR_24_2020.PDF - 114.382 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 25/2020 (ZAR_25_2020.PDF - 631.608 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:07:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 26/2020 (ZAR_26_2020.PDF - 177.585 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola
Zarządzenie Nr 27/2020 (ZAR_27_2020.PDF - 746.859 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:11:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 28/2020 (ZAR_28_2020.PDF - 86.294 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:12:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 29/2020 (ZAR_29_2020.PDF - 45.265 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:14:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w m. Słupia
Zarządzenie Nr 30/2020 (ZAR_30_2020.PDF - 75.969 KB)
Data publikacji: 2020-03-19 09:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie
Zarządzenie Nr 31/2020 (ZAR_31_2020.PDF - 794.619 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:32:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 32/2020 (ZAR_32_2020.pdf - 932.189 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:36:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
Zarządzenie Nr 33/2020 (ZAR_33_2020.pdf - 945.877 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:37:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów
Zarządzenie Nr 34/2020 (ZAR_34_2020.PDF - 319.516 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:38:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 35/2020 (ZAR_35_2020.PDF - 172.99 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:40:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 36/2020 (ZAR_36_2020.PDF - 1128.378 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:41:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 37/2020 (ZAR_37_2020.PDF - 115.354 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:44:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
Zarządzenie Nr 38/2020 (ZAR_38_2020.PDF - 115.877 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:45:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów
Zarządzenie Nr 39/2020 (ZAR_39_2020.PDF - 1103.104 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:46:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 40/2020 (ZAR_40_2020.PDF - 453.457 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 08:47:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 41/2020 (ZAR_41_2020.pdf - 386.51 KB)
Data publikacji: 2020-04-22 09:24:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.
Zarządzenie Nr 42/2020 (ZAR_42_2020.PDF - 250.666 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:01:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 43/2020 (ZAR_43_2020.PDF - 1130.772 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:02:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 44/2020 (ZAR_44_2020.PDF - 1252.014 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:03:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 45/2020 (ZAR_45_2020.PDF - 212.123 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:04:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 46/2020 (ZAR_46_2020.PDF - 614.134 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:10:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 47/2020 (ZAR_47_2020.PDF - 393.142 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:11:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 48/2020 (ZAR_48_2020.PDF - 324.524 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:13:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok
Zarządzenie Nr 49/2020 (ZAR_49_2020.pdf - 396.588 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:16:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl